Wie zijn we

Wie zijn we

 

 

Marloeke van de Grint, Beschermingsbewindvoerder

Iris Vermeulen, Beschermingsbewindvoerder

Marjolein Verhulst, Beschermingsbewindvoerder

Marion Lucius, Beschermingsbewindvoerder

Shanina Bos, Beschermingsbewindvoerder

(opent in een nieuwe tab)


Algemene informatie

Indigo Bewindvoering is een professionele organisatie met zeer ruime ervaring in het beheren van financiën. U mag bij Indigo Bewindvoering rekenen op laagdrempelige dienstverlening. We houden ervan om vlot, helder en resultaatgericht te werken. Integriteit en betrouwbaarheid vinden wij vanzelfsprekend.

De prijzen voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn bij alle kantoren gelijk.

We gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze klanten en wij moeten ons jaarlijks bij de kantonrechter verantwoorden. Onze jaarrekening en kwaliteitseisen worden jaarlijks gecontroleerd door een accountant.

De beschermingsbewindvoerder geniet, direct of indirect, geen ander voordeel uit zijn/haar positie als beschermingsbewindvoerder dan de beloning die hij/zij voor zijn/haar werk ontvangt. In het bijzonder:

  • aanvaardt hij/zij geen giften van de onderbewindgestelde,
  • koopt hij/zij geen goederen van de onderbewindgestelde.
  • geniet hij/zij geen voordeel uit de uiterste wilsbeschikking die de onderbewindgestelde gedurende de bewindvoering heeft gemaakt, en
  • geniet hij/zij geen voordeel van enige opdracht die hij/zij aan zichzelf of een derde verstrekt in het kader van zijn/haar werkzaamheden.

Door rechtbank verplicht gestelde achtervang bij afwezigheid en vervanging:

Het Bewindvoerdersnetwerk.

Klachtenregeling en Privacybeleid