Marion Lucius, Beschermingsbewindvoerder

Marion Lucius, Beschermingsbewindvoerder

  • 06-52316274
  • Marion@indigobewindvoering.nl
  • Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur.

Sinds 2017 ben ik werkzaam in het werkveld van beschermingsbewindvoering. Ik heb drie jaar ondersteunende, administratieve werkzaamheden uitgevoerd, zodat ik het werk kon leren. Sinds 2021 heb ik mijn eigen cliënten. Daarnaast heb ik in 2022 de studie Sociaal Juridische Dienstverlening afgerond.

In mijn werk als beschermingsbewindvoerder vind ik het belangrijk dat er goed contact is met mijn cliënten en/of hun hulpverleners. Ik probeer hierbij zoveel als mogelijk mee te denken bij zaken die spelen. Samen met de cliënt probeer ik een passende oplossing te vinden voor eventuele schulden.

Mijn doel is om op een voor mijn cliënt passende termijn een traject richting financiële zelfstandigheid uit te zetten, zodat het beschermingsbewind op een positieve manier afgesloten kan worden.