Wat doen we

Wat doen we

Stap voor stap.

  • We plannen een kennismakingsgesprek. Als er het vertrouwen in een goede samenwerking is van beide kanten sturen wij het samen met u opgestelde verzoek aan de rechtbank.
  • Zowel u als de bewindvoerder worden opgeroepen door de rechtbank, na deze zitting wordt de bewindvoering uitgesproken.
  • Wij openen een beheerrekening en een eventuele leefrekening voor u op uw naam. Uw inkomen wordt voortaan op deze beheerrekening gestort.
  • Vanaf deze beheerrekening betalen wij voortaan uw vaste lasten. Verder reserveren wij geld voor niet maandelijkse betalingen. Wat overblijft ontvangt u aan leefgeld voor de boodschappen.
  • Wij nemen contact op met uw eventuele schuldeisers en leveranciers (woningbouw, bank, energieleveranciers, zorgverzekeraars etc). Voortaan wordt al uw post aan ons doorgestuurd.
    De bedoeling is dat u alle post die u nog krijgt aan ons doorstuurt.
  • U krijgt periodiek een overzicht van de inkomsten en uitgaven en eventuele reserveringen. Tevens brengen wij jaarlijks verslag uit bij de rechtbank.

Indigo bewindvoering ondersteunt  op een betrouwbare en persoonlijke manier iedereen die, door allerlei omstandigheden, zijn of haar financiële zaken niet meer kan of wil regelen. De onderbewindgestelde blijft handelingsbekwaam, alleen zijn financiële zaken worden uit handen gegeven.

Bij bewindvoering worden de financiën beheerd door een bewindvoerder. Het is een (tijdelijke) beschermingsmaatregel waarbij de bewindvoerder alle kennis en ervaring gebruikt om de financiële positie van de cliënt te stabiliseren en te optimaliseren.
Ook wordt er gekeken naar de wettelijke regelingen die er zijn en waar men mogelijk recht op heeft. Dit kan zijn het verzorgen van de belastingaangifte, het aanvragen van bijzondere bijstand, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en de minimaregelingen van de gemeente