Privacybeleid

Privacybeleid

Klachtenregeling
Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan, conflicten zijn er om opgelost te worden.

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u het niet eens bent met onze handelswijze. Het protocol voor het indienen van een klacht vindt u hieronder terug.

Download klachtenregeling, kies een van de twee bestanden: pdf | docx

Om het pdf-bestand te openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.

Privacybeleid

Binnen ons bedrijf (Indigo Bewindvoering) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten. Ook verwerken wij persoonsgegevens van onze eigen medewerkers. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden die wij in opdracht van onze klanten uitvoeren. De persoonsgegevens van onze werknemers verwerken wij op basis van onze wettelijke verplichtingen als werkgever en om toezeggingen op grond van de arbeidsovereenkomst gestand te kunnen doen.

Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat ons bedrijf zorgvuldig en veilig met de ontvangen persoonsgegevens omgaat. Wij geven via dit beleid richting aan hoe binnen ons bedrijf met privacy wordt omgegaan. Wij laten daarmee zien dat wij alles doen wat in redelijkheid van ons mag worden verwacht om de privacy van betrokkenen te waarborgen, te beschermen en te handhaven.

De directie van Indigo Bewindvoering is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor geldt onder andere de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Download Privacybeleid, kies een van de twee bestanden:  pdf | docx

Om het pdf-bestand te openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.