Iris Vermeulen, Beschermingsbewindvoerder

Iris Vermeulen, Beschermingsbewindvoerder

Sinds 2013 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening op de Fontys in Eindhoven.
Tijdens mijn stage en werk heb ik een brede werkervaring op gedaan in verschillende situaties en met een diverse doelgroep.
Op deze wijze heb ik laten zien methodisch en vraaggericht te werken om cliënten te begeleiden en te ondersteunen.
Enerzijds de financiële kant en anderzijds de interactie met de cliënt.
Mijn cliënten kunnen rekenen op een gestructureerde en empathische werkhouding, waardoor het traject van bewindvoering positief doorlopen kan worden.